Garantie

Technogrow.nl staat in voor een deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Klachten

Als er sprake is van een non conform product, dan heb je tot twee maanden na ontdekking van het defect/gebrek de tijd om een klacht in te dienen. Wij zullen het product dan herstellen of vervangen. Er is sprake van een non conform product als:

  • je een defect of beschadigd artikel hebt ontvangen;
  • je een verkeerd artikel hebt ontvangen;
  • het artikel niet compleet is.

Heb je andere dan bovenstaande klachten dan kun je die ook bij ons melden. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier. Vergeet niet een volledige en duidelijke omschrijving van je klacht te geven.

Ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvang je van technogrow.nl binnen 14 dagen ontvangstbevestiging met een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

Om een klacht in te dienen kun je gebruik maken van het contactformulier.